Pasaport  (Uçuş tarihinden itibaren en az 12 ay geçerli olacak ),

2 adet vesikalık fotoğraf ,

Nufus cüzdanı  fotokopisi,

45 yaş altı eşler ve 18 yaş altı çocuklar için vukuatlı nufus kayıt örneği,

Aşı kartı.